FAQ Corona

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen i.v.m. het coronavirus.

Bron: De Ambrassade

Mag mijn kind gewoon deelnemen aan activiteiten, werkingen en kampen ?

Ja! Je kind mag deze zomer naar het speelplein, op kamp of naar de jeugdactiviteit. Ten minste als je kind:

1) niet ziek is op moment van deelname

2) tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)

3) niet tot de risicogroep behoort

Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind gaan mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt. Zie ook volgende vraag: ‘Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt ?

De risicogroepen worden in deze lijst van pediaters benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod, dat is wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s kunnen zijn, wat wel of niet kan.

Ga zowel bij eigen toestemming als ouder als bij toestemming van de huisarts ook zeker in gesprek met de begeleiding indien er speciale zorg of aandacht nodig is en hou rekening met de draagkracht van de begeleiding, misschien lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, ga het gesprek aan.

Is social distancing van toepassing tijdens het kamp ?

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing!

Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en/of gebruik van mondmaskers.

Contact met mensen buiten de bubbel wordt vermeden. Een bezoekdag of toonmoment voor jou als ouder zit er dit jaar dus niet in. Bij brengen en halen bij dagaanbod zonder overnachting wordt toegang van ouders tot de locatie gemeden en wordt gekeken om te werken met kiss en rides, social distancing tussen ouders, …

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp ?

Kinderen -12 moeten in principe dus geen mondmaskers dragen, voor de +12 deelnemers kan het dus wel gevraagd worden in functie van verplaatsingen, contact met externen,…

Gelieve enkele mondmaskers mee te geven indien je zoon of dochter +12 jaar oud is.

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp ?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. De begeleiders voorzien een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. Ze nemen contact op met een huisarts in de buurt van het kamp of de activiteit. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp, de activiteit of de werking en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

Wie uitgeput is, heeft meer kans om ziek te worden. Om dat te vermijden, zorgen begeleiders ervoor dat iedereen genoeg kan uitrusten.

Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) wordt je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen alle nodige informatie.

Is het wel veilig om mijn kind op kamp te laten gaan ?

Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier is goed overlegd met de experten.

De begeleiders nemen heel wat maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen zoals voldoende rust (zie hierboven).

Je kind moet ook de handen blijven wassen.

  • Bij het begin en het einde van een activiteit
  • Voor en na de maaltijd
  • Na een toiletbezoek

Hoesten en niezen doet je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat je daarna weggooit in een vuilnisbak met deksel op.Omdat wie vermoeid is vatbaarder is voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s deze zomer.

Gaan uitstappen door deze zomer?

Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk in open lucht plaats én op de eigen (kamp)locatie. De experten raden een uitstap naar een andere locatie af, maar het is niet verboden.  We zullen rekening houden met de geldende maatregelen op die locatie en met betrekking tot externen (evt. mondmaskers, afstand houden enz…).

Bron: De Ambrassade