Over ons

Een degelijke kennis van het Frans en het Engels wordt hoe langer hoe meer een onmisbare vaardigheid in elke beroepsactiviteit. We stellen meer dan ooit alles in het werk zodat jongeren tijdens een onvergetelijke taalvakantie actief hun kennis van het Frans of het Engels kunnen bijschaven. Depauw International staat immers voor language & fun!

Bij alle taalvakanties wisselen sport, leuke activiteiten, excursies en taallessen elkaar af. In een ontspannen sfeer leren kinderen zich tijdens spontane conversaties uitdrukken in het Frans of het Engels. Zo leren ze spelenderwijs de vreemde taal. Ontdek al onze formules en kies de taalvakantie uit die het best aansluit bij de interesses van je zoon of dochter.

Alvast veel surfplezier en tot binnenkort op één van onze taalvakanties.

Waarom kiezen voor Depauw international?

  • 50 jaar ervaring in het organiseren van taalvakanties.
  • Ideale mix tussen language & fun.
  • Professionele en permanente begeleiding.
  • 24/24 uur bereikbaar tijdens de taalvakanties.

Al sinds 1967 organiseren wij taalvakanties in het buitenland voor verschillende leeftijden. In ons uitgebreid aanbod brengt elk programma een evenwichtige mix van taallessen, sport en spel.
Ervaring leert ons immers dat dit voor kinderen de meest efficiënte manier is om een taal te leren.

Onze deelnemers worden altijd warm onthaald en uitstekend begeleid door onze taal- en sportmonitoren. Tijdens de taalvakanties zijn wij de klok rond bereikbaar.

Hilde Depauw

Werkwijze

A. Groepsindeling

Op basis van de gegevens die je invult op het inschrijvingsformulier (klas, leeftijd, aantal uren les in de gekozen taal … ), vormen we kleine groepjes van hetzelfde niveau. Bij de start van elke taalvakantie nemen we een kleine test af. Blijkt daaruit dat je niet in de juiste groep zit, dan passen we dit onmiddellijk aan.

B. Taalmonitoren

Per groepje is er één taalmonitor met pedagogische ervaring en een uitstekende kennis van de vreemde taal. De taalmonitor neemt actief deel aan alle activiteiten. Bij de meeste taalvakanties hebben de ouders de gelegenheid de taalmonitoren te ontmoeten bij het vertrek en de terugkeer.

C. Les en stageactiviteiten

Conversatie en uitspraakoefeningen staan centraal tijdens de taalvakanties. Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt iedereen verondersteld tijdens de volledige vakantie Frans of Engels te spreken (behalve bij de skivakanties). De taalmonitor is dan ook altijd in de buurt en helpt waar nodig. Als iemand de gekozen taal niet wilt spreken, dan contacteren we de ouders en zoeken we samen met de taalmonitoren naar een gepaste oplossing.
De focus ligt op spreken en taalvoorbeelden, vandaar dat spraakkunst minder aan bod komt. Indien gewenst, kan je bij je taalmonitor speciale oefeningen, begeleiding en bijscholing vragen. De ouders ontvangen op het einde van de taalvakantie een stagerapport met de behaalde resultaten.

D. Begeleiding

De deelnemers worden tijdens de volledige taalvakantie permanent begeleid. Alle bezoeken en uitstappen gebeuren onder begeleiding van de taalmonitor, zelfs tijdens het shoppen en als de oudsten er een avondje op uit trekken. Sportactiviteiten gebeuren onder leiding van ervaren sportmonitoren. Onze animatoren zorgen dan weer voor allerlei leuke avondactiviteiten.

E. Praktische inlichtingen

Voor het vertrek krijgt iedereen een dossier toegestuurd met alle praktische inlichtingen over de taalvakantie: benodigdheden, onthaal en reisuren, verzekering, medische zorgen, adressen en telefoonnummers van de accommodatie…

F. Jongeren met fysieke beperking

De meeste accommodaties beschikken over voorzieningen voor jongeren met een fysieke beperking. We voorzien ook extra begeleiding indien gewenst. Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.