Over ons

WELKOM  !

Voor elk van ons was 2020 een bijzonder en moeilijk jaar.  Onze sociale contacten werden tot een minimum herleid en de economie kreeg enorm zware klappen.  Alles stond in het teken van onze gezondheid en die van onze dierbaren.

Deze moeilijke tijd heeft ons meer dan ooit doen inzien wat echt belangrijk is.  We beseffen nu nog meer dat we allemaal in de eerste plaats nood hebben aan warme menselijke contacten.  Dit hebben we vele maanden moeten missen.  Ook onze buitenlandse kampen werden helaas tot een minimum herleid.

Samen met jou hopen we dat 2021 een super jaar wordt, waarbij we opnieuw ten volle kunnen genieten van het samenzijn met familie en vrienden, waarbij we nieuwe contacten kunnen leggen en vele uitstappen doen.  Het belang van sociale contacten voor jongeren is ons al meer dan 50 jaar overduidelijk.  We zijn dan ook verheugd u hierbij ons nieuw programma voor te stellen.

Hoewel we heel hoopvol naar de toekomst kijken, weten we op dit moment nog niet wat 2021 ons zal brengen. Vandaar dat we beslist hebben om bepaalde bestemmingen in 2021 even niet aan te bieden, om er dan in 2022 terug volop voor te gaan.  Bij elke taalvakantie staat duidelijk vermeld of we deze in 2021 al dan niet organiseren.

Indien onze taalvakanties in 2021 wegens COVID-19 niet kunnen doorgaan, dan worden de betaalde sommen voor nieuwe boekingen volledig terugbetaald.

Uiteraard zullen we ook deze keer alles  in het werk stellen om de jongeren opnieuw leerrijke en toffe taalvakanties te bezorgen.  Voor hen zijn deze tijden immers nog moeilijker, ze verdienen het om meer dan ooit extra in de watten gelegd te worden.  We zullen dan ook zorgen voor een bruisend en onvergetelijk programma in 2021 !

Een degelijke kennis van het Frans en het Engels wordt immers hoe langer hoe meer een onmisbare vaardigheid in elke beroepsactiviteit.  Bij alle taalvakanties wisselen sport, leuke activiteiten, excursies en taallessen elkaar af.  In een ontspannen sfeer leren kinderen zich tijdens spontane conversaties uitdrukken in het Frans of het Engels.  Zo leren ze spelenderwijs de vreemde taal.  Ontdek al onze formules en kies de taalvakantie uit die het best aansluit bij de interesses van je zoon of dochter.

We danken je alvast voor je vertrouwen.  We zijn er vast van overtuigd dat iedereen er nu nog meer zal van genieten.  Hou het intussen allen veilig en gezond en hopelijk tot binnenkort op onze taalvakanties, boordevol ‘language & fun’ !

Waarom kiezen voor Depauw international?

  • + 50 jaar ervaring in het organiseren van taalvakanties.
  • Ideale mix tussen language & fun.
  • Professionele en permanente begeleiding.
  • 24/24 uur bereikbaar tijdens de taalvakanties.

Al sinds 1967 organiseren wij taalvakanties in het buitenland voor verschillende leeftijden. In ons uitgebreid aanbod brengt elk programma een evenwichtige mix van taallessen, sport en spel.
Ervaring leert ons immers dat dit voor kinderen de meest efficiënte manier is om een taal te leren.

Onze deelnemers worden altijd warm onthaald en uitstekend begeleid door onze taal- en sportmonitoren. Tijdens de taalvakanties zijn wij de klok rond bereikbaar.

Hilde Depauw

Werkwijze

A. Groepsindeling

Op basis van de gegevens die je invult op het inschrijvingsformulier (klas, leeftijd, aantal uren les in de gekozen taal … ), vormen we kleine groepjes van hetzelfde niveau. Bij de start van elke taalvakantie nemen we een kleine test af. Blijkt daaruit dat je niet in de juiste groep zit, dan passen we dit onmiddellijk aan.

B. Taalmonitoren

Per groepje is er één taalmonitor met pedagogische ervaring en een uitstekende kennis van de vreemde taal. De taalmonitor neemt actief deel aan alle activiteiten. Bij de meeste taalvakanties hebben de ouders de gelegenheid de taalmonitoren te ontmoeten bij het vertrek en de terugkeer.

C. Les en stageactiviteiten

Conversatie en uitspraakoefeningen staan centraal tijdens de taalvakanties. Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt iedereen verondersteld tijdens de volledige vakantie Frans of Engels te spreken (behalve bij de skivakanties). De taalmonitor is dan ook altijd in de buurt en helpt waar nodig. Als iemand de gekozen taal niet wilt spreken, dan contacteren we de ouders en zoeken we samen met de taalmonitoren naar een gepaste oplossing.
De focus ligt op spreken en taalvoorbeelden, vandaar dat spraakkunst minder aan bod komt. Indien gewenst, kan je bij je taalmonitor speciale oefeningen, begeleiding en bijscholing vragen. De ouders ontvangen op het einde van de taalvakantie een stagerapport met de behaalde resultaten.

D. Begeleiding

De deelnemers worden tijdens de volledige taalvakantie permanent begeleid. Alle bezoeken en uitstappen gebeuren onder begeleiding van de taalmonitor, zelfs tijdens het shoppen en als de oudsten er een avondje op uit trekken. Sportactiviteiten gebeuren onder leiding van ervaren sportmonitoren. Onze animatoren zorgen dan weer voor allerlei leuke avondactiviteiten.

E. Praktische inlichtingen

Voor het vertrek krijgt iedereen een dossier toegestuurd met alle praktische inlichtingen over de taalvakantie: benodigdheden, onthaal en reisuren, verzekering, medische zorgen, adressen en telefoonnummers van de accommodatie…

F. Jongeren met fysieke beperking

De meeste accommodaties beschikken over voorzieningen voor jongeren met een fysieke beperking. We voorzien ook extra begeleiding indien gewenst. Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.