Hoe vaak wordt de taal gesproken?

Een vreemde taal op een efficiënte manier aanleren en vervolmaken, kan op verschillende manieren. Het durven spreken en blijven oefenen vormen hierbij in elk geval de rode draad. Op al onze taalvakanties ligt de nadruk dan ook vooral op conversatie. Daarnaast heeft elke taalvakantie nog andere belangrijke troeven, afhankelijk van de leeftijd, de formule en de locatie. Om u te helpen wegwijs te maken in de verschillende soorten, bieden we u meer duidelijkheid aan de hand van de gekleurde tekstballonnen hieronder. Bij elke taalvakantie in deze brochure vindt u de ballonnen terug die op die plaats van toepassing zijn. Hebt u een vraag hierover ? Aarzel niet ons te bellen op 056/ 21 35 60, wij helpen u graag bij de begeleiding naar de juiste keuze voor uw kind.

De gekozen taal wordt vooral gesproken tijdens de lessen. Buiten de lessen is het spreken van de doeltaal niet verplicht maar wordt wel zoveel mogelijk aangemoedigd door de monitoren.
Tijdens de volledige taalvakantie zijn de deelnemers verplicht om altijd de gekozen taal te spreken, dus niet alleen tijdens de lessen maar ook bij de sport, de animatie en alle andere activiteiten. We vragen dan ook dat alle deelnemers op dit vlak de nodige inspanningen leveren, zodat iedereen hier het maximum uit kan halen.
Zowel Franstaligen als Nederlandstaligen nemen deel aan deze taalvakantie. Tijdens de activiteiten komen Nederlandstalige deelnemers in contact met Franstaligen. Hier leert menop een spontane manier bij van elkaar, wat een grote meerwaarde betekent.
De taallessen en/of sportactiviteiten worden vooral door ‘natives’ gegeven. Dit betekent dat op de Franse taalvakanties de meeste monitoren Franstaligen zijn en op de Engelse taalvakanties vooral Engelstaligen. Uiteraard is het werken met ‘natives’ een heel efficiënte manier om een vreemde taal optimaal te leren spreken.
De deelnemers logeren bij een gastgezin, waar ze ‘s avonds en in het weekend de gekozen taal inoefenen. Voordelen van het verblijf bij een gastgezin : vlotter leren spreken van de gekozen taal, nadruk op correcte uitspraak, uitbreiding van de woordenschat …. kortom, een boost voor het zelfvertrouwen bij het spreken van de vreemde taal.